• Home
  • Fashion
  • 420 Supercontrol (Pink) Brassier ( ບາເຊຍ )

420 Supercontrol (Pink) Brassier ( ບາເຊຍ )

11,900.00THB 12,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 420B
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຊຸດປັບສະລີລະທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື​ ກຸນແຈສໍາຄັນໄຂຄວາມລັບຂອງຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ

 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຖ່າຍທອດເຄັດລັບການມີສັດສ່ວນມາດຕະຖານທອງຄຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປັບສະລີລະ ປະສົບການຍາວນານກວ່າ 26 ປີ ຂອງຜະລິດຕະພັນ Lumimi ທ່ານຈະພົບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນຄົ້ນຄິດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສະລີລະສາດໂດຍສະເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະໝຸນໂຕ ຫຼື ໂຄ້ງໂຕ ເສັ້ນໃຍ Roica ກໍ່ຍັງໃສ່ແນບຕິດຕົວ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍ

Roica ເປັນເສັ້ນໃຍວິທະຍາສາດ ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍືດຍຸ່ນສູງ 420 DEN ຖືວ່າເປັນວັດສະດຸເສັ້ນໃຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວົງການຊຸດປັບສະລີລະ ທັກທໍແບບ 3 ມິຕິ 6 ຫຼ່ຽມ ຂະນະທີ່ສວມໃສ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງປະຄອງກະຈາຍເທົ່າກັນ ທົ່ວທັງຜືນຜ້າ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໂມເລກູນກ້ອງຜິວໜັງ ປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ຍືດຍຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດພິເສດ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ ເໝາະກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

Details

420 Brassier ( ບາເຊຍ )   

  • ອອກແບບຄັບຊົງກວຍ ຕັດຫຍິບດ້ວຍລະບົບ 4-3-2-1 ໃຊ້ຜ້າ 4 ຊັ້ນ ຊ່ວຍຍົກກະຊັບໜ້າເອິກແລະເຮັດໃຫ້ຊິດເຂົ້າຫາກັນເພື່ອຊົງເອິກທີ່ສວຍງາມ
  • ດ້ານຂ້າງ ອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມກວ້າງພໍເໝາະ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍໄຂມັນແລະຄວບຄຸມໄຂມັນໃຫ້ຄົງທີ່
  • ກ້ອງຖານເອິກຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າ ຊັ້ນທີ່ບໍ່ຍຶດຫຍຸ່ນ ເພື່ອການຄວບຄຸມຊົງເອິກໃຫ້ຄົງທີ່ຂະນະສວມໃສ່
  • ຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າທັ້ງໝົດ 48 ຊິ້ນ ຈໍານວນຜ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ ເພື່ອຊົງເອິກທີ່ເຕັ່ງຕຶງ ສວຍງາມແລະເປັນທໍາມຊາດ