• Home
  • Fashion
  • 420 Supercontrol (Pink) ) Shorts (ສະລິບ)

420 Supercontrol (Pink) ) Shorts (ສະລິບ)

1,900.00.THB 2,100.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 420SHORTS
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຊຸດປັບສະລີລະທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື​ ກຸນແຈສໍາຄັນໄຂຄວາມລັບຂອງຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ

 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຖ່າຍທອດເຄັດລັບການມີສັດສ່ວນມາດຕະຖານທອງຄຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປັບສະລີລະ ປະສົບການຍາວນານກວ່າ 26 ປີ ຂອງຜະລິດຕະພັນ Lumimi ທ່ານຈະພົບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນຄົ້ນຄິດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສະລີລະສາດໂດຍສະເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະໝຸນໂຕ ຫຼື ໂຄ້ງໂຕ ເສັ້ນໃຍ Roica ກໍ່ຍັງໃສ່ແນບຕິດຕົວ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍ

Roica ເປັນເສັ້ນໃຍວິທະຍາສາດ ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍືດຍຸ່ນສູງ 420 DEN ຖືວ່າເປັນວັດສະດຸເສັ້ນໃຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວົງການຊຸດປັບສະລີລະ ທັກທໍແບບ 3 ມິຕິ 6 ຫຼ່ຽມ ຂະນະທີ່ສວມໃສ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງປະຄອງກະຈາຍເທົ່າກັນ ທົ່ວທັງຜືນຜ້າ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໂມເລກູນກ້ອງຜິວໜັງ ປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ຍືດຍຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດພິເສດ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ ເໝາະກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

Details

ກາງເກງໃນ: ຫຼີກລ້ຽງການກົດທັບຂອງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ເຄື່ອນໄຫວຕາມທຳມະຊາດເນັ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ແຊັກຊີ້

ຂອບແອວກວ້າງ: ດ້ານໜ້າອອກແບບແອວຕຳ່ຮູບແມງກະເບື້ອ ເບິ່ງສວຍງາມແຊັກຊ້ີ, ລູກໄມ້ຢ່າງດີຈາກຝຣັ່ງເສດກວ້າງ 8.5 Cm ແນບບາງເບົາກັບຊ່ວງແອວບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍກົດທັບ

ດ້ານຫຼັງຫຸ້ມສະໂພກ: ອອກແບບຜ້າຊິ້ນດຽວຫຸ້ມສະໂພກ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ພາຍນອກເບິ່ງສວຍງາມ

ປ້ອງກັນແບັດທີເຣຍ: ສ່ວນເປົ້າກາງເກງໃຊ້ວັດສະດຸ SEK ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງປ້ອງກັນແບັກທີເຣຍ ອານາໄມ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ