• Home
  • Fashion
  • Bandage Face "ຜ້າຮັດໜ້າ" (Accessories)

Bandage Face "ຜ້າຮັດໜ້າ" (Accessories)

3,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: BBAND-FACE
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້

ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ

Details

“ ຜ້າຮັດຍົກກະຊັບໜ້າ (FACE UP“

Ø ປັບຮູບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ໜ້າລຽວກະຊັບ ຍົກລາຍເສັ້ນຂອງໃບໜ້າເຮັດໃຫ້ເບິ່ງອ່ອນກວ່າອາຍຸ

Ø ດູແລລຳຄໍທີ່ເກີດຮອຍແຫ່ວຍານບໍລິເວນຄາງ ແລະ ລຳຄໍ ລວມເຖິງກໍລະນີບໍ່ສະບາຍ ຮູ້ສຶກເຈັບໃນລຳຄໍ ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການດັ່ງກ່າວໄດ້ອີກດ້ວຍ

Ø ຊ່ວຍດູແລດວງຕາ ລົດອາການເມື່ອຍລ້າຂອງດວງຕາ ຈາກການໃຊ້ສາຍຕາດົນໆເຊັ່ນ ອ່ານໜັງສື ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ເດີນທາງໄລຍະທາງໄກໆ ແລະ ຂະນະນອນຫຼັບ ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບສະນິດ ຕື່ນຂື້ນມາຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເບົາສະບາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ