• Home
  • Fashion
  • Socks Shorts "ລອງເທົ້າສັ້ນ" (Accessories)

Socks Shorts "ລອງເທົ້າສັ້ນ" (Accessories)

3,500.00THB 3,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: B-SOCKS-SHORTS
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຖົງເທົ້າພະລັງງານເພື່ອສຸຂະພາບ

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຟາອິນຟາເຣດຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ ເກີດການນວດຖູ ເພີ່ມພະລັງງານສະທ້ອນ ປັບອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນຊັ້ນໃຕ້ຜີວໜັງໃຫ້ສົມດຸນ ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອນຳຜົງແຮ່ຟາອິນຟາເຣດແລະອິອອນລົບ  ຫຼອມລວມກັບເສັ້ນໃຍ ຈະໄດ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີພະລັງງານເປັນສອງເທົ່າ ທົນຕໍ່ການຊັກ ປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານຍາວນານ ພະລັງງານທີ່ຫຼາຍເຖິງສອງເທົ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ປະໂຫຍດອີກດ້ານໜື່ງຂອງຖົງເທົ້າສຸຂະພາບທີ່ມີຟາອິນຟາເຣດແລະອີອອນລົບເປັນອົງປະກອບ ຄືການຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດໃຫ້ກັບສູ່ຫົວໃຈຢ່າງຄ່ອງໂຕລົດພາວະກົດດັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍເທົ້າ

Details

ຖົງເທົ້າພະລັງງານເພື່ອສຸຂະພາບ

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຟາອິນຟາເຣດຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ ເກີດການນວດຖູ ເພີ່ມພະລັງງານສະທ້ອນ ປັບອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນຊັ້ນໃຕ້ຜີວໜັງໃຫ້ສົມດຸນ ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອນຳຜົງແຮ່ຟາອິນຟາເຣດແລະອິອອນລົບ  ຫຼອມລວມກັບເສັ້ນໃຍ ຈະໄດ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີພະລັງງານເປັນສອງເທົ່າ ທົນຕໍ່ການຊັກ ປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານຍາວນານ ພະລັງງານທີ່ຫຼາຍເຖິງສອງເທົ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ປະໂຫຍດອີກດ້ານໜື່ງຂອງຖົງເທົ້າສຸຂະພາບທີ່ມີຟາອິນຟາເຣດແລະອີອອນລົບເປັນອົງປະກອບ ຄືການຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດໃຫ້ກັບສູ່ຫົວໃຈຢ່າງຄ່ອງໂຕລົດພາວະກົດດັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍເທົ້າ