• Home
  • Fashion
  • Bandage leg "ຜ້າຮັດຂາ" (Accessories)

Bandage leg "ຜ້າຮັດຂາ" (Accessories)

8,900.00THB 9,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: BBAND-LEG
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້

ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ


Details

ຜ້າຮັດຂາ ( ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບເຈວໂລຊັ້ນ )

1.    ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຂາກະຊັບ ເຮັດໃຫ້ຂາລຽວງາມ

2.    ຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍຂອງຂາ

3.    ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເສັ້ນເລືອດຂອດ

4.    ກະຕຸ້ນລະບົບການໄຫຼວຽນເລືອດ

5.    ຊ່ວຍປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ