• Home
 • Fashion
 • 618 Super Energy ( Black ) High Gridle (ໂສ້ງສະເຕແອວສູງ)

618 Super Energy ( Black ) High Gridle (ໂສ້ງສະເຕແອວສູງ)

19,900.00THB 20,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 618HG
Brand: Lumimi

Share
Description

ພະລັງງານ ຮັກສາຄຸນນະພາບ ຫີນແຮ່ພະລັງງານ ເສີມສົມດຸນ

ນັບໄດ້ວ່າເປັນນະວັດຕະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມໃໝ່ລ່າສຸດ Lumimi ໃຊ້ເທັກນິກການຝັງຫີນແຮ່ພະລັງງານລົງໃນຊຸດຊັ້ນໃນປັບສະລີລະ ຊຶ່ງເປັນຫີນແຮ່ທີ່ລວມແຮ່ທາດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ອູດົົມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ ຫີນແຮ່ນີ້ຍັງປະ ກອບໄປດ້ວຍອີອອນລົບ, ລັງສີຟາອິນຟາເຣດ, ຄື້ນອາວຕຣ້າໂຊນິກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບຮ່າງກາຍມະນຸດແລ້ວ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຖິງສະພາບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ໄວຂຶ້ນ ຄວາມຖີ່ໃນການສັ່ນສະເທືອນສູງ ຊື່ງສາມາດແຊກຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດເຖິງຂັ້ນເຊວໄດ້ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ໃນຮ່າງກາຍມີອອກຊີເຈນພຽງພໍກັບເຊວ ມີຜົນຕໍ່ການລ້າງພິດຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍ ແລະເລິກເຖິງ 7-13 ມິລິແມັດຈາກຊັ້ນຜິວໜັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ຄົງຄວາມອ່ອນເຍົາ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດອີກຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ:

 1. Ø  ບັນເທົາອາການປວດ ກຳຈັດຄວາມເມື່ອຍລ້າ

  Ø  ປັບສົມດູນຂອງລະບົບປະສາດ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ແລະ ຄວາມຄຽດ

  Ø  ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງໂລຫິດ ຊ່ວຍເສີມອົກຊີເຈນໃນເລືອດ ກຳຈັດສານພິດໃນເລືອດ

  Ø  ຊ່ວຍເຜົາຜານອາຫານ ສະຫຼາຍໄຂມັນ ຂັບສານພິດ

  Ø  ຕ້ານການແຜ່ລັງສີຄ້ືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກ ຄວບຄຸມສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ

  Ø  ຊ່ວຍຂັບຂອງເສຍໃນຕ່ອມໄຕ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການຕ້ານແຮງກົດ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຂອງຈຸດຊີບພະຈອນ

  ເພິ່ມພະລັງງານເຊວ ແລະ ພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກຳລັງ ແລະ ແຂງແຮງຂື້ນ


Details

618 Girdle ( ໂສ້ງສະເຕແອວສູງພະລັງງານ )

l  ດິໄຊແອວສູງເປັນຮູບໂຕ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນສັດສ່ວນຂອງແອວຢ່າງຊັດເຈນ ໃຊ້ຈໍານວນຜ້າຫຼາຍເຖິງ 25 ຊິ້ນ

l  ດ້ານໜ້າ ຕັດຫຍິບເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມເຂົ້າຫຼາມຕັດ ເພື່ອຊ່ວຍຄວບຄຸມໜ້າທ້ອງໃຫ້ແບນລາບ

l  ຊ່ວຍຮັກສາລະບົບການໄຫຼວຽນເລືອດບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງ ລົດການເຈັບທ້ອງ ປວດຮອບເດືອນ

l  ເໝາະກັບແມ່ລູກອ່ອນ ຊ່ວຍລົດອາການບວມນ້ໍາ ເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນ

l  ສ່ວນເປົ້າໂສ້ງ ຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າຕະຂ່າຍ ຊັ້ນ ຊ່ວຍລະບາຍອາກາດ ປ້ອງກັນຄວາມອັບຊື້ນ ເພື່ອສຸຂະພາບອານະໄມທີ່ດີ

ຈຸດວາງຫິນແຮ່ ພະລັງງານ ຈຸດ

l  ດ້ານໜ້າ ຈຸດ ສ່ວນສະໂພກ ຈຸດ ເສີມລະບົບການໄຫຼວຽນເລືອດ ລົດການເຈັບທ້ອງ ປວດຮອບເດືອນ ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ