• Home
  • Fashion
  • Tightstoching "ໄທ້" (Accessories)

Tightstoching "ໄທ້" (Accessories)

8,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: B-TIGHTS
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຖົງເທົ້າພະລັງງານເພື່ອສຸຂະພາບ

 ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຟາອິນຟາເຣດຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ ເກີດການນວດຖູ ເພີ່ມພະລັງງານສະທ້ອນ ປັບອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນຊັ້ນໃຕ້ຜີວໜັງໃຫ້ສົມດຸນ ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອນຳຜົງແຮ່ຟາອິນຟາເຣດແລະອິອອນລົບຫຼອມລວມກັບເສັ້ນໃຍ ຈະໄດ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີພະລັງງານເປັນສອງເທົ່າ ທົນຕໍ່ການຊັກ ປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານຍາວນານ ພະລັງງານທີ່ຫຼາຍເຖິງສອງເທົ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ,ປະໂຫຍດອີກດ້ານໜື່ງຂອງຖົງເທົ້າສຸຂະພາບທີ່ມີຟາອິນຟາເຣດແລະອີອອນລົບເປັນອົງປະກອບ ຄືການຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດໃຫ້ກັບສູ່ຫົວໃຈຢ່າງຄ່ອງໂຕລົດພາວະກົດດັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍເທົ້າ

Details

ຖົງນ່ອງເພື່ອສຸຂະພາບ ດູແລກະດູກເຊີງການ

ດ້ວຍເສັ້ນໃຍພະລັງງານກວາງຕຽນຈື້ຢືດຍຸ່ນ 140 DEN ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍ

ຖົງນ່ອງເພື່ອສຸຂະພາບ ເປັນການຜະສົມຜະສານແບບໃໝ່ລະຫວ່າງກາງເກງຮັດຮູບ ແລະ ຖົງນ່ອງເຂົ້າກັນ ດ້ວຍຄວາມຢືດຍຸ່ນສູງເຖິງ 140 DEN ຖົງນ່ອງເພື່ອສຸຂະພາບນີ້ ມີຄຸນສົມບັດແບບດຽວກັບກາງເກງສະເຕ ຖົງນ່ອງພຽງ 1 ຊິ້ນສາມາດປັບແຕ່ງລຽວຂາ ຍົກສະໂພກ ແລະ ກະຊັບໜ້າທ້ອງໃຫ້ສວຍງາມພ້ອມກັບດູແລກະດູກເຊີງການໄດ້ໃນໂຕດຽວກັນມີຄວາມໂປ່ງ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບີບຮັດໃນຂະນະທີ່ສວມໃສ່ ແລະ ຍັງສາມາດໃສ່ເຂົ້າກັບເສື້ອຜ້າອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ