• Home
  • Fashion
  • Bandage Hand "ຜ້າຮັດແຂນ" (Accessories)

Bandage Hand "ຜ້າຮັດແຂນ" (Accessories)

6,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: BBAND-HAND
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້

ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ


Details

l    ຜ້າ​ຮັດ​ແຂນ ( ​ໃຊ້​ຄວບ​ຄູ່​ກັບ​ເຈ​ວ​ໂລ​ຊັນ )

-      ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້ວົງ​ແຂນ​ກະ​ຊັບ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວົງ​ແຂນ​ນ້​ອຍລົງ ບໍ່ຍ່ອນຍານ

-      ຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ຄວາມ​ອິດເມື່ອຍ​​ຂອງ​ແຂນ

-      ກະ​ຕຸ້ນ​ລະບົບ​ໄຫຼວຽນ​ເລືອດ

-      ຊ່ວຍ​ປັບ​ສົມ​ດູ​ນ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ