• Home
  • Fashion
  • Bandage Waist "ຜ້າຮັດແອວ"(Accessories)

Bandage Waist "ຜ້າຮັດແອວ"(Accessories)

8,900.00THB 9,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: BBAND-WAIST
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້

ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ

Details

l    ຜ້າ​ຮັດ​ແອວ ( ​ໃຊ້ຄວບ​ຄູ່​ກັບ​ເຈ​ວ​ໂລ​ຊັນ )

-      ຊ່ວຍ​ເຜົາ​ຜານ​ໄຂມັນ​ສ່ວນ​ເກີນໜ້າທ້ອງ

-      ຊ່ວຍ​ກຳ​ຈັດ​ສານພິດ​ທີ່​ສະ​ສົມ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ ​ແລະ ​ຂັບ​ຖ່າຍ​ຂອງ​ເສຍ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ

-      ກະ​ຕຸ້ນ​ລະບົບ​ການ​ໄຫຼວຽນຂອງ​​ເລືອດ

-      ຊ່ວຍ​ປັບ​ສົມ​ດຸນ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຊ່ອງ​ທ້ອງ