• Home
  • Fashion
  • 420 Supercontrol (Pink) ) High Girdle ( ໄຮເວດ )

420 Supercontrol (Pink) ) High Girdle ( ໄຮເວດ )

17,900.00THB 18,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 420HG
Brand: Lumimi

Share
Description

ຊຸດປັບສະລີລະທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື​ ກຸນແຈສໍາຄັນໄຂຄວາມລັບຂອງຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ

 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຖ່າຍທອດເຄັດລັບການມີສັດສ່ວນມາດຕະຖານທອງຄຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປັບສະລີລະ ປະສົບການຍາວນານກວ່າ 26 ປີ ຂອງຜະລິດຕະພັນ Lumimi ທ່ານຈະພົບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນຄົ້ນຄິດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສະລີລະສາດໂດຍສະເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະໝຸນໂຕ ຫຼື ໂຄ້ງໂຕ ເສັ້ນໃຍ Roica ກໍ່ຍັງໃສ່ແນບຕິດຕົວ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍ

Roica ເປັນເສັ້ນໃຍວິທະຍາສາດ ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍືດຍຸ່ນສູງ 420 DEN ຖືວ່າເປັນວັດສະດຸເສັ້ນໃຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວົງການຊຸດປັບສະລີລະ ທັກທໍແບບ 3 ມິຕິ 6 ຫຼ່ຽມ ຂະນະທີ່ສວມໃສ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງປະຄອງກະຈາຍເທົ່າກັນ ທົ່ວທັງຜືນຜ້າ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໂມເລກູນກ້ອງຜິວໜັງ ປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ຍືດຍຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດພິເສດ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ ເໝາະກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

Details

420 Girdle High( ໄຮເວດ )

l  ອອກແບບສ່ວນເເອວ ເປັນຮູບໂຕ ເພຶ່ອບໍ່ໃຫ້ກົດທັບສ່ວນແອວ ເພີ່ມຄວາມລຽບນຽນບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ

l  ດ້ານຫຼັງອອກແບບຊົງ ມິຕິ ເພື່ອເກັບເນື້ອສະໂພກ ເພີ່ມເສັ້ນຕັດແບ່ງລຫວ່າງສະໂພກແລະຕົ້ນຂາ ຊ່ວຍໃຫ້ຂາເບິ່ງຍາວຂຶ້ນ

l  ສ່ວນເປົ້າ ຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າຕະຂ່າຍ ຊ່ວຍລະບາຍອາກາດ ປ້ອງກັນຄວາມອັບຊຶ້ນ ເພື່ອສຸຂະພາບອານະໄມທີ່ດີ