• Home
  • Fashion
  • Bandage Pants "ໂສ້ງຜ້າຮັດ" (Accessories)

Bandage Pants "ໂສ້ງຜ້າຮັດ" (Accessories)

14,900.00THB 15,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: BBAND-PANTS
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້

ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ


Details

ກາງເກງຜ້າຮັດ   ( ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບເຈວໂລຊັ້ນ )

1.  ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນໜ້າທ້ອງ

2.  ຊ່ວຍກຳຈັດສານພິດທີ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂັບຖ່າຍຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍ

3.  ກະຕຸ້ນລະບົບການໄຫຼວຽນເລືອດ ກະຕຸ້ນເຊວຜິວ

4.  ຊ່ວຍປັບສົມດູນໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ຮ່າງກາຍ

5.  ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງກາງເກງຜ້າຮັດ   ( ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບເຈວໂລຊັ້ນ )

1.  ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນໜ້າທ້ອງ

2.  ຊ່ວຍກຳຈັດສານພິດທີ່ສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂັບຖ່າຍຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍ

3.  ກະຕຸ້ນລະບົບການໄຫຼວຽນເລືອດ ກະຕຸ້ນເຊວຜິວ

4.  ຊ່ວຍປັບສົມດູນໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຊ່ວງທ້ອງ ແລະ ຮ່າງກາຍ

5.  ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງ