• Home
  • Fashion
  • 560 Super Modern (Black) Brassier (ບຣາເຊຍ)

560 Super Modern (Black) Brassier (ບຣາເຊຍ)

13,900.00THB 14,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 560B
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຊຸດປັບສະລີລະທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື​ ກຸນແຈສໍາຄັນໄຂຄວາມລັບຂອງຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ

 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຖ່າຍທອດເຄັດລັບການມີສັດສ່ວນມາດຕະຖານທອງຄຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປັບສະລີລະ ປະສົບການຍາວນານກວ່າ 26 ປີ ຂອງຜະລິດຕະພັນ Lumimi ທ່ານຈະພົບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນຄົ້ນຄິດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສະລີລະສາດໂດຍສະເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະໝຸນໂຕ ຫຼື ໂຄ້ງໂຕ ເສັ້ນໃຍ Roica ກໍ່ຍັງໃສ່ແນບຕິດຕົວ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍ

Roica ເປັນເສັ້ນໃຍວິທະຍາສາດ ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍືດຍຸ່ນສູງ 420 DEN ຖືວ່າເປັນວັດສະດຸເສັ້ນໃຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວົງການຊຸດປັບສະລີລະ ທັກທໍແບບ 3 ມິຕິ 6 ຫຼ່ຽມ ຂະນະທີ່ສວມໃສ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງປະຄອງກະຈາຍເທົ່າກັນ ທົ່ວທັງຜືນຜ້າ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໂມເລກູນກ້ອງຜິວໜັງ ປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ຍືດຍຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດພິເສດ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ ເໝາະກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

Details

560 Brassier (ບຣາເຊຍ)

1.    ດີຊາຍຄັບແບບ ¾ ຊົງ ຕັດຫຍິບຢ່າງປະນີດເຖິງ 4 ຂັ້ນຕອນ

2.    ອອກແບບຕາມຫຼັກການເໜັງຕີງແບບ 3 ມິຕິ ໃນການຕັດຫຍິບ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກອິ່ມເອີບ ໜ້າຫຼົງໄຫຼ

3.    ເພິ່ມຄວາມກ້ວາງດ້ານຂ້າງເພື່ອຄວາມຄົງທີ່ຂອງຊົງເອິກ ດີຊາຍດ້ານຫຼັງວ້າວເລິກເປັນຮູບຕົວ U

ສາຍບ່າປັບໃຫ້ໄຂ່ວເປັນຮູບກາກະບາດໄດ້ ຊ່ວຍເພິ່ມປະສິດທິພາບໃນການຍົກຊົງເອິກ