• Home
  • Fashion
  • 420 Supercontrol (Pink) Bodysuit ( ບໍດີ້ສູດ )

420 Supercontrol (Pink) Bodysuit ( ບໍດີ້ສູດ )

19,900.00THB 20,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 420V
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ຊຸດປັບສະລີລະທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື​ ກຸນແຈສໍາຄັນໄຂຄວາມລັບຂອງຮູບຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບ

 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຖ່າຍທອດເຄັດລັບການມີສັດສ່ວນມາດຕະຖານທອງຄຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປັບສະລີລະ ປະສົບການຍາວນານກວ່າ 26 ປີ ຂອງຜະລິດຕະພັນ Lumimi ທ່ານຈະພົບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ໃຊ້ເວລາທີ່ສັ້ນຄົ້ນຄິດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສະລີລະສາດໂດຍສະເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ວ່າຈະໝຸນໂຕ ຫຼື ໂຄ້ງໂຕ ເສັ້ນໃຍ Roica ກໍ່ຍັງໃສ່ແນບຕິດຕົວ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍ

Roica ເປັນເສັ້ນໃຍວິທະຍາສາດ ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍືດຍຸ່ນສູງ 420 DEN ຖືວ່າເປັນວັດສະດຸເສັ້ນໃຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວົງການຊຸດປັບສະລີລະ ທັກທໍແບບ 3 ມິຕິ 6 ຫຼ່ຽມ ຂະນະທີ່ສວມໃສ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງປະຄອງກະຈາຍເທົ່າກັນ ທົ່ວທັງຜືນຜ້າ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໂມເລກູນກ້ອງຜິວໜັງ ປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ຍືດຍຸ່ນທົ່ວໄປ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດພິເສດ ນຸ້ມເບົາ ສວມໃສ່ສະບາຍເຮັດໃຫ້ ເໝາະກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໃນຍຸກປະຈຸບັນ.


Details

420 Bodysuit ( ບໍດີ້ສູດ )

l  ເປັນບໍດີ້ສູດໄລ້ຄັບ ອອກແບບແພັດເທິນເປັນຮູບໂຕ U

l  ໃຊ້ຜ້າຊິ້ນດຽວໃນການຕັດຫຍິບ ບໍ່ມີຕະເຂັບດ້ານຂ້າງ ຈັດເກັບໄຂມັນສ່ວນເກີນກ້ອງຂີ້ແຮ້ແລະດ້ານຫຼັງ ຊ່ວຍບ໊ອກໄຂມັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກຊິດເຂົ້າຫາກັນ

l  ຕັດຫຍິບເປັນ Curve ມີຄວາມໂຄ້ງມົນຮັບກັບສະລິລະ ຊ່ວຍຍົກສະໂພກໄດ້ຮູບສວຍງາມ

l  ຕະເຂັບ ເສັ້ນ ດ້ານຫຼັງ ຊ່ວຍພະຍຸງແຜ່ນຫຼັງແລະຈັດກະດູກສັນຫຼັງບໍ່ໃຫ້ໂຄ້ງງໍ

l  ບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ ຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ.ປຽກປູນ ຊ່ວຍຄວບຄຸມໄຂມັນສ່ວນເກີນບໍລິເວນໜ້າທ້ອງໄດ້ດີ

l  ເໝາະກັບແມ່ລູກອ່ອນ ຊ່ວຍລົດອາການບວມນ້ຳ