• Home
 • Fashion
 • 618 Super Energy (Black) Brassier ( ບາເຊຍພະລັງງານ )

618 Super Energy (Black) Brassier ( ບາເຊຍພະລັງງານ )

13,900.00THB 14,900.00THB

Availability: In Stock
Product Code: 618B
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

ພະລັງງານ ຮັກສາຄຸນນະພາບ ຫີນແຮ່ພະລັງງານ ເສີມສົມດຸນ

 ນັບໄດ້ວ່າເປັນນະວັດຕະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມໃໝ່ລ່າສຸດ Lumimi ໃຊ້ເທັກນິກການຝັງຫີນແຮ່ພະລັງງານລົງໃນຊຸດຊັ້ນໃນປັບສະລີລະ ຊຶ່ງເປັນຫີນແຮ່ທີ່ລວມແຮ່ທາດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ອູດົົມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ ຫີນແຮ່ນີ້ຍັງປະ ກອບໄປດ້ວຍອີອອນລົບ, ລັງສີຟາອິນຟາເຣດ, ຄື້ນອາວຕຣ້າໂຊນິກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບຮ່າງກາຍມະນຸດແລ້ວ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຖິງສະພາບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ໄວຂຶ້ນ ຄວາມຖີ່ໃນການສັ່ນສະເທືອນສູງ ຊື່ງສາມາດແຊກຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍມະນຸດເຖິງຂັ້ນເຊວໄດ້ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ໃນຮ່າງກາຍມີອອກຊີເຈນພຽງພໍກັບເຊວ ມີຜົນຕໍ່ການລ້າງພິດຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍ ແລະເລິກເຖິງ 7-13 ມິລິແມັດຈາກຊັ້ນຜິວໜັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ຄົງຄວາມອ່ອນເຍົາ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດອີກຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ:

 1. Ø  ບັນເທົາອາການປວດ ກຳຈັດຄວາມເມື່ອຍລ້າ

  Ø  ປັບສົມດູນຂອງລະບົບປະສາດ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ແລະ ຄວາມຄຽດ

  Ø  ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງໂລຫິດ ຊ່ວຍເສີມອົກຊີເຈນໃນເລືອດ ກຳຈັດສານພິດໃນເລືອດ

  Ø  ຊ່ວຍເຜົາຜານອາຫານ ສະຫຼາຍໄຂມັນ ຂັບສານພິດ

  Ø  ຕ້ານການແຜ່ລັງສີຄ້ືນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກ ຄວບຄຸມສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ

  Ø  ຊ່ວຍຂັບຂອງເສຍໃນຕ່ອມໄຕ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການຕ້ານແຮງກົດ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຂອງຈຸດຊີບພະຈອນ

  ເພິ່ມພະລັງງານເຊວ ແລະ ພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກຳລັງ ແລະ ແຂງແຮງຂື້ນ
Details

618 Brassier ( ບາເຊຍພະລັງງານ )

l  ອອກແບບຄັບຊົງ V 3 ມິຕິ ເຄິ່ງເຕົ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ເນິນເອິກເຕັມຄັບ ອວບອິ່ມ ເຊັກຊີ່ ມີສະເນ່

l  ດ້ານໜ້າກວ້າງຂຶ້ນ ຊ່ວຍປະຄອງຊົງເອິກໃຫ້ຍົກຕັ້ງ ປ້ອງກັນຊົງເອິກຫຍ່ອນຄ້ອຍແລະຫ່າງອອກ

l  ດ້ານຂ້າງອອກແບບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຊ່ວຍເກັບໄຂມັນກ້ອງຂີ້ແຮ້ແລະຫຼັງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເຕົ້າສ່ວນເກີນ

l  ຖານເອິກຕັດຫຍິບໃຫ້ມີຄວາມກວ້າງຂຶ້ນ ບໍ່ຍຶດຫຍຸ່ນ ເພື່ອການຄວບຄຸມຊົງເອິກໃຫ້ຄົງທີ່ ໝັ່ນໃຈທຸກການເຄື່ອນໄຫວ

 ຈຸດວາງຫິນແຮ່ ພະລັງງານ ຈຸດ

-     ດ້ານໜ້າ ເພີ່ມຫິນພະລັງງານ ຈຸດ ຊ່ວຍລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈສະໝ່ໍາສະເໝີ

-     ດ້ານຫຼັງ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອຊ່ວງບ່າ ແລະລະບົບປະສາດ ລົດຄວາມຄຽດ ເສີມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ