• Home
  • Fashion
  • cold wash "ນ້ຳຢາຊັກ" (Accessories)

cold wash "ນ້ຳຢາຊັກ" (Accessories)

1,900.00THB 3,800.00THB

Availability: In Stock
Product Code: cold wash
Brand: Lumimi

Select Size
Share
Description

Cold Wash Liquid ຖະໜອມເສັ້ນໃຍຜ້າ ອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວທ່ານ

ແນວຄິດໃໝ່ຂອງການເຮັດຄວາມສະອາດເສື້ອຜ້າເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າເສັ້ນໃຍຢືດຍຸ່ນສູງໂດຍ Nano Photo Catalyst ຊອກຊອ້ນເລິກເຂົ້າໄປທຳລາຍອະນູທີ່ເປັນຕົວຢຶດເກາະໃຫ້ຄາບແຕກໂຕທັນທີ ສາມາດກຳຈັດຄາບໄດ້ໝົດຈົດ ແລະ ຕ້ານແບັກທີເຣຍໄດ້ດົນ ດ້ວຍກົດອະມີໂນຈາກທຳມະຊາດ ປົກປ້ອງໃນຍາມຊັກ ແລະ ຖະໜອມເສັ້ນໃຍຜ້າ ອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວປ້ອງກັນການເກີດໄຟຟ້າສະຖິດ ຖະໜອມໃຍຜ້າ ແລະ ຜິວຂອງທ່ານໃນເວລາສວມໃສ່

Details

ນ້ຳຢາຊັກ (ດູແລຊຸດ ດູແລເສັ້ນໃຍ)

1.  ກົດອະມິໂນຈາກທຳມະຊາດ ຊ່ວຍຖະໜອມເສັ້ນໃຍ ອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວເໝາະສຳລັບເສັ້ນໃຍທີ່ມີຄວາມຢືດຍຸ່ນສູງ ປ້ອງກັນການເກີດໄຟຟ້າສະຖິດ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍນຸ້ມບໍ່ລະຄາຍເຄື່ອງ ໂດຍບໍ່ຕອງໃຊ້ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມອີກ

2.  ເທັກໂນໂລຢີ Nano Photo Catalyst ຊ່ວຍຊອກຊອນຢ່າງລ້ຳລຶກ ກຳຈັດຄາບສົກກະປົກໃນພິບຕາ ກຳຈັດ ແລະ ຕ້ານແບັກທີເຣຍ ປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ກຳຈັດກິ່ນບໍ່ເພິ່ງປະສົງ

3.  ອອກຊີເຈນ Oxygen & Amino acid ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າຂາວເປັນທຳມະຊາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຢາຟອກຂາວ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວ ຊັກໄດ້ສະອາດໝົດຈົດ ພ້ອມເພິ່ມຄວາມສົດໃສຂອງສີຜ້າ