• Home
  • Category Page
Sort by:

BANDAGE PANTS "ໂສ້ງຜ້າຮັດ" (ACCESSORIES)

14,900.00THB 15,900.00THB

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້ ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍ.. Read More

COLD WASH "ນ້ຳຢາຊັກ" (ACCESSORIES)

1,900.00THB 3,800.00THB

Cold Wash Liquid ຖະໜອມເສັ້ນໃຍຜ້າ ອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວທ່ານແນວຄິດໃໝ່ຂອງການເຮັດຄວາມສະອາດເສື້ອຜ້າເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າເສັ້ນໃຍຢືດຍຸ່ນສູງໂດຍ Nano Photo Catalyst ຊອກຊອ້ນເລິກເຂົ້າໄປທຳລາຍອະນູທີ່ເປັນຕົວຢຶດເກາະໃຫ້ຄາບແຕກໂຕທັນທີ ສາມາດກຳຈັດຄາບໄດ້ໝົດຈົດ ແລະ ຕ້ານແບັກທີເຣຍໄດ້ດົນ ດ້ວຍກົດອະມີໂນຈາກທຳມະຊາດ ປົກປ້ອງໃນຍາມຊັກ ແລະ ຖະໜອມເສັ້ນໃຍຜ້າ ອ່ອນໂຍນຕ.. Read More

GEL LOTION "ເຈວໂລຊັ່ນ" (ACCESSORIES)

4,500.00THB

Gel Lotion ບຳລຸງຜິວ ລ້ຳລຶກບອກລາໄຂມັນສ່ວນເກີນ ເຈວໂລຊັ້ນ ສະກັດຈາກສະໝຸນໄພ 16 ຊະນິດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການກໍາຈັດເຊວເກົ່າສ້າງເຊວໃໝ່ ຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນສ່ວນເກີນເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງກະຊັບ ສວຍງາມ ສົມສ່ວນ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີຈຸດເດັ່ນທີ່ເຫັນຜົນຢ່າງໄວວາຄືü  ຊະລໍຄວາມແກ່ຂອງຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວເຕັ່ງຕຶງເປັນຕາເບິ່ງü  ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມພະ.. Read More

BANDAGE FACE "ຜ້າຮັດໜ້າ" (ACCESSORIES)

3,900.00THB

ນະວັດຕະກຳຂອງການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ກວງຕຽນຈືິ້ ເສັ້ນໃຍກວງຕຽນຈື່ ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງໄບໂອ ເຊລາມິກ (Bio-Ceramic) ແລະ ແຮ່ແມ່ເຫຼັກພິເສດນຳມາຜ່ານຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນນະພູມ 1600 ອົງສາ ແລະ ກໍາມະວິທີຈົນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 0.3 ໄມໂຄແມັດ ອອກມາເປັນຜົງແຮ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ນຳມາຫຼອມລວມກັບວັດສະດຸເສັ້ນໃຍ ຊ່ວຍເພີ່ມການສະທ້ອນຂອງລັງສີອິນຟາເຣດ ທຸກໆເສັ້ນໃຍຈະດູດຮັບອຸນນະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສະທ້ອນກັບສູ່ຮ່າງກາຍອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳໃນເຊວຕື່ນຕົວມີຊີວິດຊີວາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ຍັງຊ່ວຍປັບສະລີລະໃຫ້ໄດ້ສັດສ່ວນທີ່ສວຍງາມ .. Read More

SOCKS SHORTS "ລອງເທົ້າສັ້ນ" (ACCESSORIES)

3,500.00THB 3,900.00THB

ຖົງເທົ້າພະລັງງານເພື່ອສຸຂະພາບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຟາອິນຟາເຣດຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ ເກີດການນວດຖູ ເພີ່ມພະລັງງານສະທ້ອນ ປັບອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນຊັ້ນໃຕ້ຜີວໜັງໃຫ້ສົມດຸນ ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອນຳຜົງແຮ່ຟາອິນຟາເຣດແລະອິອອນລົບ  ຫຼອມລວມກັບເສັ້ນໃຍ ຈະໄດ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີພະລັງງານເປັນສອງເທົ່າ ທົນຕໍ່ການຊັກ ປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານຍາວນານ ພະລັງງານທີ່ຫຼາຍເຖິງສອງເທົ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ປະໂຫຍດອີກດ.. Read More